Vår miljøpolicy

Nordic Pack AS ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift. 

Nordic Pack AS tar samfunnsansvar knyttet til miljø gjennom å:

  • Aktivt arbeide med/prioritere samfunnspolitisk påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljøutfordringen
  • Ha produkter og tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil
  • Vektlegge miljø i avtaler med våre partnere og allianser

Nordic Pack AS tar ansvaret for miljøet i sin daglige drift gjennom å: 

  • Kildesortere avfall, og redusere den totale avfallsmengden.
  • Ha kontroll på, og mål om å redusere energiforbruk
  • Aktivt arbeide med reduksjon av papirutsendelser og trykksaker
  • Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten

Nordic Pack AS tar ansvar for de ansatte gjennom å:

  • Ha et inkluderende arbeidsmiljø der ingen diskrimineres på bakgrunn av etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.