Rentromproduksjon av famasøytiske PET-forpakninger

En av våre leverandør av PET-produkter, PET Power, har sitt eget renrom (ISO klasse 7) på ikke mindre enn 1200 kvadratmeter. I dette spesielle luftpressede rentrommet produserer de all sin PET-emballasje til farma og helsekost. Rommet gjør dem i stand til å produsere produktene veldig rene, eller etter en ekstra behandling med gammastråling, medisinsk sterile. Denne tjenesten oppfyller behovene til kunder som trenger aseptisk fylling eller som fyller i egne renrom. (Se video lenger ned i saken)

Luftkontroll
Lufttrykket i rentrommet er høyere enn det omgivende lufttrykket. Dette betyr at det kun er en enveis utgående luftstrøm, dvs. det er ingen innkommende uovervåket luftstrøm. Den overvåkede innkommende luftstrømmen filtreres med et HEPA-filter (høyeffektivitetspartikulær luft). Filteret fjerner mer enn 99% partikler større enn 0,3 μm. Bortsett fra å styre partiklene, utfører de også temperatur- og fuktighetskontroll for å holde produksjonsprosessen så stabil som mulig.

Luftgardin
Maskinen i vaskerommet er skjermet med en laminær luftstrøm, en luftgardin. De blåser bare flasker med filtrert og kondisjonert oljefri luft. Ansatte har på seg spesielle renromsklær. Til tross for alle disse tiltakene er luften ikke fri for partikler. Det bør ikke inneholde mer enn 352 000 partikler, ikke større enn størrelsen på 0,5 μm per kubikkmeter luft. Det kan virke som mye, men normal luft inneholder millioner av disse partiklene. Så, deres renromsluft er ultraren.

Folieforsegling
De ulike PET-flasker og bokser går fra en produksjonslinje til deres forpakningsmaskin. En forpakning er et sett med flasker forseglet i folie. Når PET-flasker er utstyrt med et første, lufttett, forseglet lag av folie, forlater de klasse 7-rommet. I pakkerommet (klasse 8) er forpakningene utstyrt med et andre og tredje lag med folie, og vi legger til en unik etikett og strålingsindikatorer. Deretter stables de små forpakningene i en høykvalitets sekundær emballasje.

Bestråling
Bare et par kilometer fra PET-Powers fabrikk ligger Europas største bestrålingsanlegg. Pallene fra PET-Power kan fraktes hit for å bestråles med gamma-stråler – noe som gjør produktene medisinsk sterile.

I videoklippet under kan du se prosessen foregår i praksis.