PCR – Et litt mer miljøvennlig alternativ

Den senere tiden har vi sett mange overskrifter om plast og dens innvirkning på miljøet. Det foregår mye forskning på ulike materialer som kan være alternativer til bruk av plast, men i mange tilfeller kommer man ikke unna bruk av plast som forpakningsmateriale.

Det finnes et alternativ som gjør bruk av tidligere produkter i produksjonen av ny emballasje – PCR.

PCR (Post-Consumer Resin) er et miljøvennlig emballasjealternativ som mange produsenter bruker til støtte for resirkuleringsprogrammer, forbrukernes etterspørsel, og for å redusere deres innvirkning på plastavfallsmengden.

Flere produsenter kan innlemme bl.a resirkulert PET som er tilgjengelig gjennom resirkulerings-programmer i form av PCR. Plasten blir rengjort og omdannet til pellets før de blir opparbeidet til matvare-godkjent plastemballasje.

Dette gir kundene våre et valg – våre leverandører gir deg muligheten til å velge å få produsert emballasjen din i enten en miks av ny råvare og PCR eller 100% PCR.

Våre standard produkter som vi lagerfører er per i dag i ny PET, men på forespørsel, og mot et minimumskvantum kan vi levere produkter i inntil 100% PCR. Vi forteller gjerne mer om dette, og hvilke muligheter som finnes.

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi diskutere ditt nye prosjekt.