PCR – Et litt mer miljøvennlig alternativ

Den senere tiden har vi sett mange overskrifter om plast og dens innvirkning på miljøet. Det foregår mye forskning på ulike materialer som kan være alternativer til bruk av plast, men i mange tilfeller kommer man ikke unna bruk av plast som forpakningsmateriale. Det finnes et alternativ som gjør bruk av tidligere produkter i produksjonen […]