PCR – Et litt mer miljøvennlig alternativ

Den senere tiden har vi sett mange overskrifter om plast og dens innvirkning på miljøet. Det foregår mye forskning på ulike materialer som kan være alternativer til bruk av plast, men i mange tilfeller kommer man ikke unna bruk av plast som forpakningsmateriale. Det finnes et alternativ som gjør bruk av tidligere produkter i produksjonen […]

Nye satser for gjenvinningsavgift fra 01.01.19

Vi har fått melding fra Grønt Punkt at det fra 01.01.19 vil innføres nye, økte satser for vederlaget for glassemballasje (gjenvinningsavgift). De nye satsene er som følger: Glassemballasje ikke avgiftsbelagt Gammel sats Ny sats 0-250 ml 0,076 kr/stk 0,099 kr/stk 251-500 ml 0,152 kr/stk 0,198 kr/stk Over 500 ml 0,228 kr/stk 0,296 kr/stk Glassemballasje avgiftsbelagt […]