Informasjon om tiltak rundt Corona (COVID-19) hos Nordic Pack AS

Med tanke på utviklingen av COVID – 19 og informasjonen vi får fra helsevesenet, samt daglige tiltak som blir innført av norske myndigheter, kan vi forsikre alle våre kunder og samarbeidspartnere at vi har satt i gang nødvendige tiltak for å opprettholde så normal drift som mulig.

Vi er per i dag fullt operative som tidligere, men en del av staben jobber fra hjemmekontor samtidig som vi har folk på huset som sørger for at varer kommer inn og går ut som normalt.

Med tanke på lageret er det innført tiltak som gjør at sjåfører/bud ikke kommer inn på lageret, og det er satt opp stasjoner med anti-bakterielle midler til bruk før håndtering av varer og papirer.

Vi har varer på lager, og per i dag ikke indikasjoner fra våre leverandører om at de opplever stans i produksjon/distribusjon eller forsinkelser i varer vi har i bestilling.

Vi har valgt å stenge showrommet for besøkende inntil videre, og begrense både interne og eksterne møter til det absolutt nødvendigste.

Vi har også nøye instrukser som de ansatte følger med tanke på samhandling, håndhygiene og desinfisering av overflater som flere kommer i kontakt med gjennom arbeidsdagen.

Prisvarsel grunnet svekket NOK

Den siste tiden har den norske kronen svekket seg betydelig, og det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen fremover. Siden 24. januar har kronen svekket seg med ca 10% mot euroen.

Vi har mye varer på lager, men er avhengig av stadig påfyll for å kunne levere i henhold til avtaler, og disse vil komme med en vesentlig høyere kostpris.

Vi ser oss dessverre nødt til å gjøre løpende vurderinger med tanke på priser, og endringer i priser vil kunne komme på kort varsel.

Vi håper på forståelse for situasjonen, men har dere spørsmål er dere velkommen til å kontakte oss.