COVID-19

Nordic Pack AS følger den informasjonen som foreligger fra helsevesenet til enhver tid.

Vi er i dag fullt operative i tråd med de nasjonale retningslinjer.

Det er satt opp stasjoner med anti-bakterielle midler til bruk før håndtering av varer og papirer.

Vi har varer på lager, og per i dag ikke indikasjoner fra våre leverandører om at de opplever stans i produksjon/distribusjon eller forsinkelser i varer vi har i bestilling.

Vi har også nøye instrukser som de ansatte følger med tanke på samhandling, håndhygiene og desinfisering av overflater som flere kommer i kontakt med gjennom arbeidsdagen.