Nordic Pack er medlem av Grønt Punkt

Med økende fokus på klima både lokalt og globalt ønsker også Nordic Pack AS å bidra.

Vi er medlem av Grønt Punkt
I 1994 ble det innført et direktiv innen EU for å sikre gjenvinning av emballasje. Det grunleggende prinsippet var at forurenser selv skal betale. Norske myndigheter la samtidig frem et forslag om en liknende emballasjeavgift i Norge. Næringslivet fikk myndighetene til å trekke forslaget mot at de selv tok ansvar for å nå de fastsatte målene for gjenvinning. Seks materialselskaper ble opprettet, et for hver emballasjetype. To av selskapene ble senere fusjonert, og vi sitter i dag igjen med 5: Norsk Returkartong AS, Plastretur AS, Norsk Resy AS, Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Glassgjenvinning AS. Disse selskapene har ansvar for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje i Norge i dag. Kostnadene forbundet med dette arbeidet dekkes gjennom et vederlag som betales av norske bedrifter. I 1997 ble Grønt Punkt Norge etablert, og overtok da håndteringen av vederlaget.

Økende returandeler
I 2006 økte returandelene på brukt emballasje ytterligere, sammenliknet med 2005. Størst var økningen på drikkekartong og metallemballasje, men selv glass, med en returandel på over hele 90%, hadde en liten økning i fjor.