Nordic Pack er Miljøfyrtårn-sertifisert!

– Forsterker våre grønne ambisjoner og forpliktelser. 

«Å bli sertifisert som miljøfyrtårn er en del av strategien vår og et steg mot stadig nye, grønne ambisjoner», forteller Joachim Begby. Sammen med et utvalg ansatte har han stått i spissen for sertifiseringen. «Hos Nordic Pack ser vi ikke på miljøkrav som begrensende faktorer, men jakter aktivt etter initiativ og måter som kan bidra til en mer klimavennlig virksomhet. Det tror vi ikke minst vil bli en stadig sterkere konkurransefordel».

SYNLIG
I lokalene til NordicPack er den nye sertifiseringen en synlig del av hverdagen. Det er en aktiv del av programmet og en daglig påminner om forpliktelsen. Joachim Begby er bærekraftansvarlig i bedriften og klokkeklar når det gjelder ambisjonene om å være våken og tilpasningsdyktig i forhold til ansvaret for miljøet. «Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid. Så enkelt er det.» understreker han.

KONKRETE MÅL
Sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn er landets mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Hensikten er å redusere bedrifters klimaavtrykk gjennom forskjellige, målrettede tiltak. Samtidig er Miljøfyrtårn-sertifiseringen opptatt av at den grønne tankegangen slår rot og fører til en kontinuerlig forbedring på en strukturert måte, som de selv ordlegger seg. Her spiller en aktiv bedriftskultur inn, noe Nordic Pack er svært klar over. «Vi har gjennomgått en grundig analyse av hele virksomheten og funnet ut hvordan vi kan forbedre oss. Deretter har vi implementert tiltak. Å gjøre en slik gjennomgang gir oss definitivt en grønnere tankegang og bevissthet. Det er en positivt bivirkning!»

Her er noen av tiltakene som er satt i sving som følge av sertifiseringen:

Energireduserende tiltak: Vi har implementert energisparende tiltak, som for eksempel bedre isolasjon, mer effektive belysningssystemer og optimalisering av energiforbruket i vår drift.

Avfallshåndtering og resirkulering: Vi har etablert et system for å håndtere avfall på en miljøvennlig måte og fremmer resirkulering både internt og blant våre samarbeidspartnere.

Transportoptimalisering: Vi jobber med å redusere vårt transportbehov og fremmer mer miljøvennlige transportalternativer, for eksempel bruk av elektriske kjøretøy og samkjøring.

Innkjøpspraksis: Vi vurderer nøye våre leverandørers bærekraftspraksis og søker å samarbeide med selskaper som deler vår forpliktelse til miljøansvar.


TRANSPARENT

Et annet viktig prinsipp for en Miljøfyrtårn bedrift er at det skal være enkelt å etterprøve og få innsyn i tiltak som er gjort. Joachim understreker viktigheten rundt dette. «Vi er glade for å utlevere all relevant informasjon ved forespørsel. Hvis du ønsker å lære mer om våre miljøinitiativer eller har spørsmål, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vi tror på åpenhet og samarbeid for å oppnå en bærekraftig fremtid», avslutter han.