strekkfilm

Rett og slett en strekkfilm. Og den handler om fremtiden.

– Det er ikke mye som skiller ordet strekkfilm fra den mer dramatiske varianten skrekkfilm, og for å unngå at fremtiden skal minne om det siste er det denne type innovasjon og tankegang som setter oss på sporet.

Det er jo nærmest skremmende effektivt, forteller Joachim Begby hos NordicPack, med smilet på lur. – Denne strekkfilmen godt og vel halverer plastforbruket i dette segmentet hos kundene våre uten at de merker forskjell på produktet. Her snakker vi om et grønt bidrag som monner. Mye. 

 

Kjell-Erik Dahl, utvikler

DE USYNLIGE PRODUKTENE

– Du har den veldige synlige og håndfaste emballasjen som omgir selve produktene. Og så har du de delene av innpakningen de fleste aldri stifter bekjentskap med. 

Joachim trekker i den tynne plastfilmen. Blant den svært omfattende produktporteføljen til NordicPack inngår også produkter for innpakning og transport i kjeden frem til forbruker. Et av disse produktene er strekkfilm. Den brukes til å sikre paller og annet gods, og er en helt vital del av produktløypa frem til varehyllene. Dermed utgjør den også en «skjult» miljøbelastning – en del av av produktreisen de fleste ikke tenker på. 

– Dette er et av bransjens stebarn, på mange vis, stemmer Kjell Erik Dahl fra utvikleren i. – En nødvendighet som går under radaren, men som utgjør betydelige mengder avfall. Ved å legge innsats i innovasjon rundt et slikt produkt er miljøgevinstene store, men ikke så synlige i en debatt som lett kretser rundt overflaten av problematikken. Derfor er det veldig viktig å rette større oppmerksomhet mot slike produktutviklinger. Her kan man som bedrift gjøre et solid grønt bidrag, og samtidig spare penger, bare gjennom å velge rett produkt!  

– Vi håper dessuten at det å skape oppmerksomhet rundt dette kan inspirere til å tenke i samme baner også for andre produkter hvor det potensielt kan være store miljøbesparelser å hente, følger Joachim opp. 

– For NordicPack er det viktig å formidle riktig og oppdatert informasjon til markedet slik at kundene våre kan ta bærekraftige valg.

 

REDUKSJON

– Virkeligheten vi lever i som leverandør av emballasje og innpakning, er at miljøkampen, eller det grønne skiftet, til en svært stor grad handler om teknologi. 

Ansvarlig for bærekraft og digitalisering i Nordic Pack, Joachim Begby, snakker engasjert om noe som ligger hjertet hans nært. 

– Emballasje og innpakning er en helt nødvendig del av næringskjeden fra produsent til forbruker. Vi møter ofte på holdningen om at det vi driver med kun er en belastning på miljøet, men vi kommer ikke utenom at emballasje og innpakning har mange viktige funksjoner som gir pluss i miljøregnskapet. Ikke minst i forhold til å redusere matsvinn.  – Vi har konkrete erfaringer i markedet som viser oss at feil emballering øker matsvinnet drastisk.

Kjell Erik Dahl kaster seg ivrig på ballen.
– I den håndfaste enden av miljødebatten handler det først og fremst om å redusere mengden avfall. Dernest å få til en så sirkulær økonomi som mulig, mao. resirkulering og gjenbruk. Med dette produktet har vi gått ned i tykkelsen på strekkfilmen med over 50%. I tillegg, og dette er viktig, har vi samtidig i praksis doblet antall meter på hver rull. Miljøregnskapet blir veldig effektivt. 

Joachim følger opp. 

– For den jevne kunde innbærer den tynnere plastfilmen mellom 40-60% redusering i mengde avfall. I visse tilfeller, med riktig strekkplastmaskin og rutiner som kan håndtere enda tynnere plast, kan vi snakke over 80% redusering. Dessuten er det god økonomi i å velge tynnere strekkfilm da den tynnere filmen er billigere pr meter. Det er forøvrig mange som ikke vet at vi også selger selve strekkplast maskinen.  

 

MASKIN OG PLAST: EN HELHET

– Joachim er innpå noe som mange flere bedrifter burde legge merke til, kommer det fra Kjell Erik. 

– Å investere i en oppgradering av strekkfilmmaskinen er en lønnsom post på budsjettet. Det gir pluss i miljøregnskapet umiddelbart, men det tar heller ikke så lang tid å spare inn det en avansert og metergjerrig maskin kan få til i kombinasjon med enda tynnere plast.

 

 

NÅTID OG FREMTID

Norge befinner seg i den positive enden av skalaen når det kommer til gjenvinning av plast. Ca 90% av plastavfallet i industrisektoren gjenvinnes. I privat sektor er tallet bare marginalt mindre. Vi snakker rett i underkant av 90%. Europa ligger etter oss på dette punktet, også mht bruk av tynnere strekkfilm, men de er på vei i kjølvannet vårt. Dette understreker hvor viktig det er å redusere mengden avfall eller plast vi bruker. Vi er allerede gode på gjenvinning. Hva så med såkalt bioplast eller nedbrytbar plast?

– Mange kjenner til noen produkter i denne kategorien allerede, forteller Kjell Erik, men er kanskje ikke like kjent med problemene de fører med seg. Nedbrytbar plast har en definert nedbrytningstid på 12-18 mnd. Det betyr at hylletid, altså tiden den befinner seg hos produsent, distributør og sluttbruker, skaper tydelige begrensninger og kompliserer logistikken. En annen ting er at den i den operative fasen, altså før den nedbrytes, har samme potensielle problematikk med seg som vanlig plast. Da snakker vi f.eks om effekten på natur og dyreliv i form av kvelning/spising o.l.

– Nok en side av det hele, tilføyer Joachim, er at slik plast skaper store problemer hvis den havner i plastgjenvinngs-syklusen. Dette er faktisk et problemområde i dag. Mange ser ikke forskjell eller tenker at slik plast skal sorteres som vanlig plast.

Kjell Erik er godt inne i utviklingen av nye produkter, og gir oss noen grønne håp: 

– Det er noen lys på horisonten her. Vi ser lovende resultater med bruk av trevirkeolje, eller såkalt tallolje. Her ligger imidlertid problemet i kostnadene i forbindelse med produksjonslinjene. På sikt, og med etterspørsel, vil nok dette imidlertid løse seg. Det blir spennende å se, smiler han. 

– Du kan i alle fall være sikker på én ting, legger Joachim til,  NordicPack har satt kursen og tar hele tiden faste skritt mot en grønnere hverdag. Vi sitter med kunnskapen, rådene og produktene. Det er bare å spørre!