Tynnere strekkfilmer gir store besparelser

På fagdagen kunne vi høre vår leverandør snakke om fordelene med tynnere strekkfilmer.

Verden er full av plast og budskapet om at vi må slutte å bruke plast henger over oss alle. Men så er det slik at plast har mange egenskaper som ikke kan erstattes i dag. Vi vil i mange sammenhenger fortsatt være avhengig av å bruke plast, men det er mulig å gjøre flere enkle tiltak for å redusere plastforbruket.

Gevinstene er store:

  • økonomisk, mer film – færre rullbytter
  • avfallsreduksjon
  • høy punkteringsstyrke,
  • lett avrulling,
  • redusert antall kilo forbruk som gir reduksjon i plastvederlag og lavere Co2 fotavtrykk.

Strekkfilmer for maskiner:

  • Basic serien er filmer for enklere maskiner med mekanisk bremset strekk eller lite forstrekk (100-200%).
  • Xtreme serien er filmer for maskiner med motorisert forstrekk (200 – 300%) og / eller høy hastighet.
  • Ultima serien er generasjonen med tynne ekstremstrekkfilmer. Disse filmene er for maskiner med motorisert forstrekk (250 – 300%) og høy hastighet. Med Nano teknologi produksjon har filmene 33 lag og har ekstreme egenskaper mot punktering og meget gode egenskaper mot å ryke.

Håndstrekkfilm:

  • Håndfilm serien gjennomgår også noen endringer. De nye tynne filmene har egenskaper som gjør de enklere å bruke riktig for å oppnå en god emballering. Tynnere filmer gir oss også muligheten til å ha mer film på rullen uten at dette går utover brukervennligheten.