Ocean Waste Plastic (OWP)

Plast som driver rundt I havet et er problem som påvirker livet i havet og gjør stor skade på livet i havet. En av våre leverandører, Pack Tech AS, har siden 2013 jobbet med å finne løsninger for å samle inn, sortere og resirkulere denne plasten slik at det kan bli til nye, flotte produkter. Hvert år dumpes 8 millioner tonn plast i havene, og 15000 tonn av dette samles i dag inn av Pack Tech for å brukes i fremstillingen av produkter til som flasker, krukker, pumper, spraypistoler.

Om du også vil være med på denne dugnaden for å rense havene for plast så ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvorvidt din emballasje kan fremstilles i OWP.

I dag leveres produkter i Polyethylen (PE) og Polypropylen (PP) som OWP. Plasten som hentes opp fra havet skylles og vaskes, og deles inn i naturfarget og farget plast. Den naturfargede plasten kan farges i stort sett alle fargenyanser, men det er vanskelig å få til helt hvite produkter eller helt klare produkter – den lyseste fargen man kan få er en lys off-white.

Det er uavhengige organisasjoner som overvåker og verifiserer opphentingen fra havet, og sikrer sporbarhet. Laboratorier analyserer og verifiserer at renheten er i overensstemmelse med relevante forskrifter.

Selv om fargen ikke er helt hvit eller glassklar, viser analyser at prosessen med å skylle og rense gjør at plasten er like ren som ny råvare. Når det kommer til mengde OWP som brukes i de nye produktene som fremstilles så er det ikke en fasit. Det er flere parametere som spiller inn. I f.eks flasker og kapsler som ikke består av noen «tekniske» deler kan andelen OWP være høyere enn i f.eks pumper o.l. da OWP ikke brukes i deler av produktet som beveger seg mot hverandre.

Pris kan også ha noe å si på hvor stor andel OWP man velger i sitt produkt. Tilgangen på OWP i PE er omtrent 80% høyere enn i PP slik at prisen på PP-produkter vil være noe høyere enn produkter fremstilt av PE.

Kilde: www.oceanwasteplastics.com