Nye satser for gjenvinningsavgift fra 01.01.19

Vi har fått melding fra Grønt Punkt at det fra 01.01.19 vil innføres nye, økte satser for vederlaget for glassemballasje (gjenvinningsavgift).

De nye satsene er som følger:

Glassemballasje ikke avgiftsbelagt Gammel sats Ny sats
0-250 ml 0,076 kr/stk 0,099 kr/stk
251-500 ml 0,152 kr/stk 0,198 kr/stk
Over 500 ml 0,228 kr/stk 0,296 kr/stk
Glassemballasje avgiftsbelagt Gammel sats Ny sats
0-250 ml 0,106 kr/stk 0,138 kr/stk
251-500 ml 0,212 kr/stk 0,276 kr/stk
Over 500 ml 0,318 kr/stk 0,413 kr/stk

Les mer om emballasjevederlaget her: grontpunkt.no