Salgs- og leveringsbetingelser

Varebestilling:
Hvis mulig, ønskes skriftlig bestilling med henvisning til varenummer dersom dette er kjent.
Antall avrundes opp til hele kartonger/forpakninger/pall levert fra leverandør, eller ompakket etter ankomst vårt lager. Dersom mindre antall ønskes, kan produktene ikke garanteres fri for støv.

Nordic Pack AS er ikke ansvarlig for valg av riktig emballasje til våre kunders produkter/behov. Vi gjør oppmerksom på at det bl.a for metall-lokk foreligger egne spesifikasjoner for korrekt bruk. Nordic Pack AS er ikke ansvarlig for reklamasjoner grunnet feil bruk av emballasjen så om annet ikke er avtalt må kunde selv teste emballasjen med eget produkt.

Ved spesialbestilling av varer som ikke inngår av vårt standard sortiment forplikter kunde å ta imot disse dersom det ikke er mulig å avbestille hos produsent. Ved produkter med trykk, eller spesialproduserte størrelser vil man måtte regne med et leveranseavvik på ± 10% i forhold til bestilt antall.

Evt. retur av varer skal forhåndsavklares og godkjennes skriftlig av Nordic Pack. Varen som sendes i retur kal være i salgbar stand, dvs. helt feilfri og i orginalemballasjen. For feilbestilte varer vil kjøper belastes for frakt.

Minimumsbestilling:
Ordre under kr 1500,- (eks. mva, gjenvinningsavgift og frakt) ekspederes ikke.

Pris på produktene:
Faste prislister basert på uttak/antall pr. levering. I de tilfeller hvor det foreligger skriftlige avtaler på uttak baseres prisene ut i fra dette. Prisene er å forstå eks. mva.
VI TAR FORBEHOLD OM AT PRISENE KAN JUSTERES UTEN NÆRMERE VARSEL.

Betalingsbetingelser:
Pr. 10 dager fra fakturadato.
Kreditt gis ut fra kredittsjekk. Nordic Pack forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om nødvendig. Utestående fordringer over innvilget kreditt må forskuddsbetales. Ordre faktureres ved forsendelses-/ hentedato, og ved forskuddsbetaling må oppgjør være på selgers konto før ordren ekspederes.

Ekspedisjonsgebyr: 
Det tilkommer et behandlingsgebyr på kr 49,- eks. mva. per ordre/faktura

Leveringsbetingelser:
EXW vårt lager i Moss (Incoterms 2020).

Leveringsmåte:
Dersom varene ønskes transportert av oss, vil frakten bli fakturert sammen med varene eller på egen separat faktura. Priser på frakt oppgis eks mva om ikke annet er spesifisert. Dersom De selv ønsker å hente varene ved vårt lager i Moss, eller med en annen transportør, vennligst gi beskjed om dette ved bestilling av varene. Det er da viktig at denne transportøren kan henvise til hvilken kunde han henter varer for.

Vi beregner en minstefrakt på kr 125,- eks mva ved all forsendelse med bil. Ved postforsendelse tilkommer et gebyr på kr 60,- eks mva i tillegg til portoen.

Ved uavhentede postpakker vil porto belastes for forsendelse og retur.

Paller og plastplater:
Europaller faktureres kr 220,- eks mva per stk, og krediteres kr 55,- eks mva ved retur til oss.
Glasspaller faktureres kr 175,- eks mva per stk, og krediteres kr 125,- eks mva ved retur til oss.
Plastbrett faktureres kr 45,- per stk eks mva, og krediteres kr 35,- eks mva ved retur til oss.

Både paller og plastbrett som er levert fra Nordic Pack AS kan returneres til oss for egen regning, og kreditnota vil utstedes. Det er viktig at både paller og plastbrett som leveres til oss er hele og tørre. Nordic Pack AS forbeholder seg retten til å avvise paller og plastbrett som ikke tilfredsstiller disse kravene.

Gjenvinningsavgift Satser f.o.m. 01.01.19 Avgiftsfri emballasje Avgiftsbelagt emballasje
0 – 250 ml kr 0,099/stk kr 0,138/stk
glass 251 – 500 ml kr 0,198/stk kr 0,276/stk
501 ml og videre kr 0,296/stk kr 0,413/stk

Gjenvinningsavgiften faktureres på samme faktura som glass/glassflasker. Emballasjeavgift og andre særavgifter er fyllers ansvar (se www.toll.no).

Restleveranser:
Eventuelle restleveranser noteres etter nærmere avtale/ønske. Kunde vil belastes for frakt på restleveranser.

Vareprøver:
Vareprøver som sendes, men ikke hentes ut og kommer i retur vil bli belastet for porto.

Rentebelastning:
Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter etter forsinkelsesloven. Videre så purres forfalte krav èn gang (inkassovarsel). Når fristen i inkassovarselet er ute, sendes kravet automatisk videre til inkasso. Salgspant/sikkerhet: De utleverte varer er solgt med salgspant, og forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. Panteloven §§ 3-14 og 3–22). Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og eventuelt saksomkostninger også er betalt i sin helhet.

Salgspant/sikkerhet:
De utleverte varer er solgt med salgspant, og forblir selgers eiendominntil de er fullt betalt (jfr. panteloven § 3.14 og § 3.22) Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og evt. saksomkostninger også er betalt i sin helhet

Reklamasjon:
All reklamasjon må skje skriftlig senest 7 dager etter at varene er levert dersom denne skal være gjeldende. Nordic Pack AS’ ansvar i forbindelse med mangler og forsinkelse skal ikke omfatte indirekte tap som tapt salg, tapt fortjeneste eller andre følgeskader. Under enhver omstendighet skal ansvaret være begrenset til vareverdien av emballasjen kjøpt fra Nordic Pack AS. ENDRINGER I VÅRE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER KAN SKJE UTEN NÆRMERE VARSEL. VI BER VÅRE KUNDER OM Å HOLDE SEG OPPDATERTE OM DISSE. SISTE OPPDATERTE VERSJON VIL BLI LAGT UT PÅ NETTSIDENE VÅRE: WWW.NORDICPACK.NO